Rồi lại đến ngày đi chùa, Bà dắt tôi đi chùa Long Hòa, chùa do Thầy Giảng sư Thích Nhựt Long làm Trụ trì, gọi tắt là "Thầy Giảng sư", không có ai dám gọi "Thầy Nhựt Long" cả, sợ phạm húy danh. Đến gặp Thầy cũng là người thân, gặp nhau vui vẻ lắm. Một tay Thầy rót nước mời gọi khách dùng trà, một tay cầm chuỗi 18 hạt để cân nhắc chính mình cũng phải niệm Phật là duy nhất. 

Tôi với Bà ở chùa một ngày, được Thầy Giảng sư thiết đãi buổi cơm chay, Thầy khoản đãi rất lịch thiệp rộng rãi. Buổi trưa hôm ấy Thầy khuyên niệm Phật, dạy tụng kinh như thế nào cho đúng và có hiệu quả: "Tụng kinh có nhiều cách, niệm Phật cũng có nhiều cách, nhất là niệm Phật, niệm thật tinh chuyên, mỗi hạt dành cho một câu niệm danh hiệu Phật, khi lần tràng mỗi hạt trôi qua ta "không còn thấy có" những hạt chuổi nầy từ trong quá khứ đi qua hiện tại và xuôi về tương lai, mà chỉ cô đọng lại danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật."

Cứ như thế ta giữ gìn câu Phật hiệu, lần đến chánh niệm, chánh niệm tương tục thì định lực sanh, định lực sanh thì đèn huệ sáng, đèn huệ sáng thì bước đi trong đêm đen không vấp phải những phiền não khổ đau, xuất ly tam giới, chừng đó mới nói chuyện thành Phật, thành A la hán! Hành trình tu đó cho đến hôm nay có khi tôi cũng đem ra cân nhắc cho Phật tử tu tập trong thời gian thuyết giảng trong các đạo tràng Bát Quan Trai.

Buổi chiều hôm ấy "Thầy giảng sư" hướng dẫn tôi ra ruộng cách đó một ký lô mét, vai Thầy vác cày, lại thêm một cuốc nhỏ đến nơi phần ruộng của chùa để gieo mạ chuẩn bị cho mùa cấy hái trong năm.

Đi theo Thầy, Thầy nói huyên thuyên những chuyện tu ở chùa Vạn Thọ, đường Trần Quang Khải, Tân Định: "Thầy được Ban giáo thọ khóa Như Lai Sứ giả ở chùa Tuyền Lâm cử đi thuyết giảng khắp nơi trên toàn quốc, cứ hai năm một lần, Thầy phải đi thuyết giảng ở Trường hạ chùa Vạn Thọ, chùa Pháp Hội.

Ở đó chư Tăng được huấn luyện tu kỹ cương lắm, khi vào hạ trường học tập, tu hành tụng niệm nghiêm túc, từ Ban chức sự ngoại đến chúng lý hành trì theo thời dụng biểu quy định không thiếu sót, nếu có phạm lỗi phải sám hối. Điểm đặc biệt là không ra khỏi hạ trường, nếu có tác pháp xin xuất chúng thì dù chỉ một lần Hòa Thượng Thiền chủ cũng cho xuất chúng luôn. "Nghe Thầy giảng sư dạy, tôi ngán quá, quý Thầy tu nghiêm túc quá.

HT Thích Giác Quang
Có phản hồi đến “Long Hòa Cổ Tự Gặp Thầy Giảng Sư”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com