GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     QUAN ÂM TU VIỆN                                                                Độc lập Tự do Hạnh phúc

Đ.Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3                                                           --------------------------------

Phường Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa

Tỉnh Đồng Nai                                                               Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 năm 2013

                                                                         -----------------

THÔNG BÁO

Tham dự khóa niệm Phật “Bá Nhựt Trì Danh”tại Nhứt Nguyên Bửu Tự

                                                         &&&

                           Kính gởi: Chư tôn giáo phẩm Tăng ni, Phật tử

                                             trong và ngoài môn phong.

      Như thường lệ hằng năm Quan Âm tu viện kết họp với Trụ trì và chư tôn đức Tăng Nhứt Nguyên Bửu Tự tổ chức khóa niệm Phật “Bá Nhựt trì Danh” cầu sanh Tịnh độ, dành cho chư Tăng ni, Phật tử trong và ngoài tông phong thực tập hành pháp.

      Thời gian: khai khóa từ ngày mùng 8/8 âl đến ngày 17/11 âl (lễ vía Phật A Di Đà) mãn khóa tu (100 ngày).

       Địa điểm: Nhứt Nguyên bửu tự, xã Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

        “Bá Nhựt Trì Danh niêm Phật” là phương pháp niệm thể theo lời Phật dạy cho Ngài Bồ Tát Hiền Hộ, trong Kinh Bát Chu Tam Muội. Phật dạy như sau :”Nầy Hiền Hộ ! Có bốn pháp thành tựu niệm Phật Tam Muội Hiện Tiền : một là không có tư tưởng chúng sanh dù trong khoảnh khắc – hai là thức trọn ba tháng không ngủ, dù là tạm thời đôi chút – ba là kinh hành niệm Phật trọn ba tháng – bốn là trong lúc ăn, bố thí pháp không mong danh lợi, không mong đáp ơn…”. Bốn pháp nầy nếu người tu thành tựu, sẽ đắc Tam Muội Hiện Tiền (kinh Bát Chu Tam Muội, quyển 2, phẩm 3, Tam Muội Hành, trang 113, bản dịch Minh Lễ, phát hành năm 1968 - HT Giác Quang thuyết giảng tại Quan Am Tu Viện năm 2003).

         Năm 1935 Ban Giám Đốc Thích Học Đường Lưỡng Xuyên Phật Học, Trà Vinh, do Trưởng lão thượng Khánh hạ Hòa làm Đốc Học Sư Trường Phật Học, Trưởng lão thượng Khánh hạ Anh làm Pháp Sư - Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Viện Chủ Chùa Chánh Giác, Gia Định và một số Tự Viện có đại chúng tu học đông đã có tổ chức cho chư Tăng Ni, Phật Tử thực hành pháp “Kinh hành Niệm Phật Bát Chu hiện tiền”, tức “khóa tu bá nhựt trì danh niệm Phật”.

        Đến năm 1957, sau khi khai sơn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thiện hạ Phước lần đầu tiên tổ chức khóa tu “Bá Nhựt Trì Danh hiệu Phật” tại Tổ Đình Linh Sơn, núi Bồng Lai (Non Bồng) theo cách thức “kinh hành niệm Phật”. Nhưng có chế tác đi, đứng, ngồi, quỳ… bố trí sắp xếp chư Tăng Ni, Phật Tử luân phiên niệm Phật suốt 14 tuần lễ và 48 tiếng đồng hồ, tức 100 ngày .

      Trân trọng kính mời quý chư liên hữu gần xa phát tâm niệm Phật

đến đăng ký tham dự niệm Phật theo thời gian trên.

       Quý vị muốn ở lại chùa suốt thời gian 100 ngày, yêu cầu đem theo giấy chứng minh nhân dân, đối với chư Tăng ni phải có giấy chứng nhận Tăng ni, chứng điệp thọ giới do Trung ương GHPGVN cấp, xin đăng ký sớm để Ban tổ chức tiện việc sắp xếp nơi nghỉ ngơi.

       Nay xin trân trọng thông báo.

                                                          THUỜNG TRỰC MÔN PHONG

                                                                            (đã ký)

                                                  HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC QUANG

 

 

 

 Có 2 phản hồi đến “Kính Mời Tham Dự Khóa Niệm Phật "Bá Nhựt Trì Danh" Tại Nhứt Nguyên Bửu Tự”

  1. Dạ bạn có thể đến trực tiếp chùa Nhứt Nguyên Bửu Tự xã Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương hoặc đến Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai để xin đều được cả. Thật là hoan hỷ. A Di Đà Phật!

  2. nguyen van hien đã nói

    a di da phat! con muon xin vao chua cong qua den khi co khoa tu 100 ngay. mong qui thay hoan hi chi day cho

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com