I . GIỮ GIỚI VÌ CÓ NIỀM TIN :

Niềm tin có được nhờ ngũ quan thọ nhận ngọai cảnh hình thành cảm xúc, từ những cảm xúc ban đầu hình thành, thông qua kinh nghiệm có trước so sánh đối chiếu, tùy theo trí tuệ mỗi người mà hình thành niềm tin lý trí.

Người căn cơ thấp thì tin một cách đơn giản, người căn cơ cao thì niềm tin sâu sắc, cả hai giới khi gặp minh sư khai mở, ban cho trí tuệ thì sẽ có niềm tin vào Phật Pháp và sống theo chánh pháp. Sống theo chánh pháp là tùy thuận thọ trì tam quy và giữ gìn ngũ giới.

II . TIN & HIỂU RÕ :
Giáo pháp Đức Phật truyền thừa theo hai con đường, Thượng Tọa bộ theo đường hồ tiêu phía Nam truyền vào, giữ lại tòan bộ tinh hoa kinh điển thời Đức Phật tại thế. Đại chúng bộ theo đường tơ lụa Bắc truyền vào, phát triển, sáng tạo cho phù hợp với từng giai đọan lịch sử, từng phong hóa quốc gia từ thời cổ điểm đến hòang kim. Do đó Phật giáo Bắc truyền mang sắc thái tùy thuận quốc gia, dân tộc và chư Đại Tổ sư để lại nhiều kinh điển làm cho kho tàng Kinh, Luật, Luận ngày càng phong phú. Tuy vậy hiện nay Phật giáo thế giới vẫn mang dấu ấn Nam truyền được mọi người tin tưởng thật sâu sắc hơn bao giờ hết. Người cư sĩ tin và hiểu rõ cần phải chọn con đường trung đạo (có thể là phù hợp tri thức và môi trường gia đình) mà thực hành theo chánh pháp yêu Phật kính Tăng giữ gìn năm giới, bằng giáo pháp Nam truyền hay Bắc truyền, Tịnh độ hay Thiền tông đều đúng cả.


III . THỌ GIỚI MÀ KHÔNG GIỮ GIỚI :

Bất chấp thủ đọan mưu cầu ky cóp tài sản nhiều, lợi dưỡng riêng mình, dục lạc vô độ, dùng lời đường mật gạt gẫm người, thỏa mãn mọi thú vui thế gian, bê tha trác táng, làm tổn hai gia đình, quyến thuộc và cộng đồng, ham thích rượu chè, thích thú tận hưởng những thỏa mãn dẫy đầy thú tánh… mọi cơ hội xấu, một khi đã lạm phát sâu vào con đường tội lỗi, thế là quả báo đến, quả báo đến thì “cái nghèo” xuất hiện với gia đình, người thân thuộc, con cái phải luôn luôn lo sợ, thật là thảm thiết vô cùng.

Hiểu giới, thọ giới thì không nên cờ bạc, cờ bạc thì mang quả báo nghèo nàn, do nơi nghèo mà có khi còn phải bán mình, ít thì bán máu, bán thân, nhiều thì bán tạng. Như những người cờ bạc không tiền trả nợ cờ bạc, bị bọn buôn người lấy đi võng mạc con ngươi, thận, gan, chân tay…mang tàn phế suốt đời. Vì lòng tham vô độ sống giữa đời chẳng khác súc sinh. Mọi người nhìn tưởng đây là ngạ quỹ xuất hiện, sống trong thế giới lòai người, than ôi khổ thay.

IV . THỌ GIỚI & GIỮ GIỚI :

Làm người ai cũng có ưu khuyết trong việc xây dựng gia đình và cống hiến xã hội, nên cần phải có sự trưởng dưỡng đạo đức tự thân trong quá trình phục vụ tha nhân…Nếu khi phạm sai lầm thì lập tức sửa chữa, lỡ lầm tham lam của ai, khi lòng tham trỗi dậy nhất định phải trả lại khổ chủ, ăn năn sám hối tuyệt không tái phạm. Đi trong cuộc đời khi thấy lợi lộc nhiều thì phải thức tỉnh, nhớ lời Phật thánh dạy : “thà lấy dao bén mổ bụng, gieo mình vào lửa đỏ, quyết không làm điều ác”. Sự tỉnh thức giác ngộ là giới tánh, giới tánh xuất hiện thì giới tướng đã được giữ gìn cẩn thận.

Luận Pháp Quyển Châu Lâm dạy :”ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu tâm tà nổi sóng, tham dục khởi lên….” Không có gì quý bằng không uống rượu, tiết chế ăn uống, hạn chế đam mê sắc dục, ái dục, làm cho thân thể khỏe mạnh, thọ mạng lâu bền, thân không bệnh tật, trí não không còn si mê. Trong giao tiếp với mọi người, lời nói phải đi đôi với việc làm. Khi nói chuyện với ai, luôn luôn phải giữ lời nói chắc thật, gọi là “đế ngữ”, khi nói chuyện với ai lòng luôn luôn ghi nhớ lời nói phải làm sao cho lợi mình, lợi người, lợi lạc cho hôm qua, lợi lạc cho hôm nay, lợi lạc cho muôn đời sau. Không nên khoe khoang tài sản, làm chướng mắt mọi người, làm cho mọi người xấu hổ, chạnh nhớ đến cái nghèo mà mất vui. Không nên cầu phép tắc linh thiêng, nơi cửa Phật có pha chút trò mê tín, cầu cạnh “gọi hồn ông bà nhập xác, tiên đóan điều nầy điều nọ, cho phép làm ăn”, tạo điều kiện cho những người tu sĩ xấu trên đà làm việc buôn thần bán thánh. Đấy là những cổ xe Phật Pháp đang “tuột phanh” !

Mỗi lời nói không là “đế ngữ” thì việc làm không chánh đáng, đúng thật là tai vạ đến nơi, hôm nay thì thấy tươi vui, nhưng sự tươi vui đó không có hậu. Lời nói việc làm chính đáng thân đặng sinh thiên, hưởng thọ phước lộc đủ đầy suốt đời và vô tận. Trong cuộc sống giữ nghiêm năm giới dù nghèo, nhưng suốt đời “an lạc hạnh phúc”, nhưng “an lạc hạnh phúc” thì không nghèo đâu các bạn ạ ! Đức Phật sẽ gia trì hộ bị cho ta, tinh tấn dũng tiến trong giông bão, giữ giới cuộc đời sẽ vượt qua mọi khổ đau ách nạn, giàu có thành đạt. Khi giữ nghiêm năm giới, mọi người sẽ tôn trọng, uy tín tăng thêm, lời nói nói ra được nhiều người vâng phục, làm theo, nhiều người ủng hộ, quả vị rất cao, cuộc đời nầy trở nên Niết bàn hiện tiền. Không cần phải tìn cầu nơi nào khác lạ và cũng giúp người khác an lạc, chúng ta cùng tạo dựng cơ ngơi Niết bàn tại thế.

V .GIỮ GIỚI & THÀNH ĐẠT :

Có uy tín làm giàu hợp pháp thành đạt trong cuộc sống, tuổi trẻ sẽ hạnh phúc trong hôn nhân, thành đạt trong công việc giáo dục con cái từ bé thơ đến trưởng thành, có tích lủy tài sản khi cần thiết, có dư thì bố thí đúng tinh thần lục độ bồ tát, Bố thí là đệ nhất ba la mật. Khi lớn tuổi viên mãn hạnh phúc được mọi người kính yêu nghe theo, khi vãng sanh thì không còn trở lại luân hồi sanh tử hoặc chỉ tái sanh trong cõi yên lành hưởng phước báo do tiền thân đã tạo.

Giữ giới thì cuộc đời thăng hoa phát triển, góp phần kết tinh những mãng khoa học, những áng văn bất hủ trong văn học, sẽ trở thành những lời hay ý đẹp để lại cho muôn đời sau noi dấu, đóng góp vào kho tàng văn hóa tri thức nhân lọai, thân họai nhưng ngôn trí thì không bao giờ họai diệt.
Cư sĩ thọ trì ngũ giới thì gia đình thành đạt về cả hai phương diện : thân thường an lạc, luôn được xã hội tôn vinh, tâm sáng suốt thể hiện hạnh lành như một thiện tri thức tại gia, vững vàng như thành đồng giáp sắt trong ánh Đạo của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca.

Ngày 05/01/2009
Cư sĩ Đức Vinh
Giảng viên Đại học


Có phản hồi đến “Cư Sĩ Thọ Trì Tam Quy Ngũ Giới Gia Đình Thành Đạt”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com