Ngày 18 tháng giêng năm Kỷ hợi (1959), cùng với Ba đi núi Dinh, đến Tổ đình Linh Sơn tọa lạc xã Phước Hòa, Bà Rịa. Ngôi Tổ đình trên 200 năm rêu phong cổ kính, được gặp Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai, một bậc Cao Tăng siêu việt khả kính đang giáo hóa tông Tịnh độ, hoằng truyền pháp môn niệm Phật.

 Đêm đó Ba được Tôn Sư dạy: "Người tu trong nghịch cảnh mau đắc đạo, tu trong thuận cảnh chỉ là tu theo thế thường không có hiệu quả gì cả..." Ba nghe, hoan hỷ quá liền quỳ lên sụp lạy Tôn Sư ba lạy. Riêng tôi, tôi nhập vào chúng niệm Phật vào lúc 23 giờ. Ông Sáu (Ni Trưởng Huệ Giác) hướng dẫn quý Sư Thầy, quý Sư Cô ngồi rất trang nghiêm, vị nào cũng thẳng lưng ngồi bán già, có vị ngồi kiết già, đặc biệt đôi bàn tay kiết ấn tín, hoặc hiệp chưởng, các vị nói Tôn sư cho phép, không ảnh hưởng đến việc giữ chánh niệm. 

Những chiếc áo màu nâu, màu lam của chư Tăng Ni sao mà đẹp đẽ đáng kính yêu, vì phong cách của các vị tuy tu đông (500 vị) nhưng nhiều người mà như một, chừng ấy các vị nghe vị giám thiền từng bước đi chậm rãi niệm: Nam... Mô... A... Di... Đà... Phật... Cách niệm nầy mọi người đồng niệm bằng ý, "Nam" thuộc về vùng trán, "Mô" ở đôi mắt, "A" ở chóp mủi, "Di" ở miệng, "Đà" ở cổ, "Phật" ở vùng chấn thủy...

Niệm ở vùng trán: xóa tan những niệm trần.

Niệm ở vùng mắt: mở 1/3 nhìn thẳng, tập trung tư tưởng

Niệm ở vùng chóp mũi: chuyên nhứt, giữ chánh niệm.

Niệm ở vùng miệng: xả tạp niệm.

Niệm ở vùng cổ: tạp niệm không sanh.

Niệm ở vùng chấn thủy: niệm vong bặt.

Pháp niệm nầy chư Tăng Ni thế hệ thứ nhất chúng tôi trong Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng cho đến ngày nay vẫn còn giữ niệm chuẩn mực và truyền đạt cho đại chúng các Đạo tràng các Tự Viện, Đạo tràng Bát Quan Trai Quan Âm Tu Viện tu thực tập.

HT Thích Giác Quang
Có phản hồi đến “Gặp Phật (Thầy Mẹ)”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com