Thành tâm kính dâng lên thầy, Thượng Tọa Thích Vạn Hùng, Quan Âm Tu Viện Đồng Nai nhân ngày sinh nhật của thầy 14/6

Bao năm tu tập bên thầy
Là bao thương kính dâng đầy trong con
Tình thầy sâu rộng vuông tròn
Nuôi con khôn lớn hao mòn xác thân

Ngày thầy xuất thế độ nhân
Là ngày sinh nhật thọ ân Phật trời
Từ bi gieo hạt không ngơi
Nắng mưa đâu quản giúp đời đẹp hơn

Làm sao con kể hết ơn
Dạy con sống thiện tâm chơn bồ đề
Thanh bần tịnh lạc không mê
Vạn Hùng vượt ái đi về chân như
Tịnh thiền một niệm vô ưu
Xả buông tham nhiễm luyến lưu đọa đày

Hôm nay đặc biệt một ngày
Liên hoa đua nở chúc thầy khỏe an
Trăng rằm Minh Nguyệt tỏa lan
Ngọc Hằng con trẻ muôn vàn nhớ cha.

Ngọc HằngCó phản hồi đến “Mừng Sinh Nhật Thầy”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com