Thành Phố Cổ Phật Giáo Ở Afghanistan Sẽ Bị San Bằng Vì Khai Thác Mỏ Đồng

Mes Anynak, Afghanistan - Một thành phố cổ Phật Giáo 2,000 tuổi, Mes Anynak ở Afghanistan với rất nhiều tháp, tượng, đền đài có thể sẽ bị san bằng nếu công ty khoáng sản của Trung Hoa được cho phép để khai thác trữ lượng lớn mỏ đồng ở đây.