Từ Thiện Vì Hư Danh Có Khi Còn Tạo Nghiệp

hư danh 24/11/2017 02:46 0 bình luận

Những nhà hảo tâm người thì làm việc thiện với cả tấm lòng thương yêu, chia sẻ với đồng loại, lại có người người dựa vào từ thiện để cầu danh lợi, “trống dong cờ mở” nhằm đánh bóng tên tuổi. Hãy nghe các tăng, ni phân tích về vấn đề này theo quan điểm của Phật giáo.