Linh Sơn Phật Giáo- Sự Hồi Sinh Diệu Kỳ Trong Hương Sen Đạo Pháp

Hôm nay là ngày Trang Nhà Linh Sơn Phật Giáo của con hé mắt chào đời sau bao nhiêu trận thập tử nhất sinh cản ngăn không cho con được tiếp tục làm phật sự cúng dường. Hình như hơn bốn năm qua từ ngày con đến với cửa Phật và biết thế nào gọi là cúng dường pháp đúng theo tâm nguyện của một người con Phật, con chưa bao[...]