Pháp Âm - HT Thích Giác Quang

Từ mười phương vọng về, những khúc nhạc trầm tư, những cung bậc vang vang đều đều như nhịp sóng mõ chuông nơi đại hùng bửu điện, chốn bồng cung năm xưa yêu dấu. Tiếng ai niệm Phật đầy vẻ bi tráng diệu linh, nhiệm mầu như thoi đưa, tiếng con tim nhân loại nhịp nhàng cùng hơi thở vũ[...]