Một Cựu Nhà Sư Thiết Kế Phần Mềm Thiền Tập Cho Hơn 31 Triệu Người Trên Thế Giới

Sau khi trải qua một thập kỷ tu tập làm nhà sư, Andy Puddicombe quyết định chia sẻ cho cả thế giới những gì ông đã học được. Ông đã thành công với mục tiêu của mình, phần mềm Headspace, thu hút hơn 31 triệu người dùng trên 190 quốc gia.