Làm Thế Nào Với Quần Áo, Vật Dụng Của Người Thân Vừa Qua Đời?

quần áo 25/10/2017 10:00 18 bình luận

VẤN: Gia đình con vừa có người thân qua đời nên phải lo chuyện cúng tế tang chay rất nhiều phiền não. Quả thật là gia đình nhà con rất khả giả và có điều kiện. Các vật dụng áo quần người vừa mất cũng toàn là hàng hiệu. Mọi người bảo đó là quần áo người mất nên đốt đi. Thay vào đó, cả nhà lại lo đi mua áo quần vàng mã[...]