Phật Giáo Đồng Nai Làm Từ Thiện Hơn 30 Tỷ Đồng Trong 6 Tháng Đầu Năm

Ni sư Thích Nữ Kim Sơn, Trưởng ban Từ thiện - xã hội Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động Ngày Vì người nghèo do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, 6 tháng đầu năm 2018, các cơ sở Phật giáo và đồng bào phật tử trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như: xây[...]