Ký tự được đánh dấu: Tiểu Bộ Kinh

 • Phẩm IV: Lâu Đài Đỏ Sẫm

  Bấy giờ, đức Thế Tôn đang trú tại Sàvatthi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong Lâu đài trước, một nữ tỳ của nhà nọ đã lượm hoa từ cây Sàla đang nở rộ trong Hắc Lâm, xâu từng chuỗi thành những bó hoa nhỏ, rồi lượm rất nhiều hoa quý, những hoa đã rụng, và nàng đi vào[...]

   
 • Phẩm III: Lâu Đài Rực Rỡ

  Sau khi đức Thế Tôn đã viên tịch, khi Đại vương Ajàtasattu (A-xà-thế) đã xây một đại Tháp ở Ràjagaha trên phần xá-lợi mà vua nhận được và cử hành lễ hội cúng dường xong, cô con gái một nhà làm vòng hoa tên Sunandà, một tín nữ, một vị Thánh đệ tử đắc quả Dự Lưu, gửi nhiều tràng hoa thơm đến cúng bảo Tháp, và vào các[...]

   
 • Phẩm III - Lâu Đài Huy Hoàng

  Vì thế sắc con đẹp thế này, Và con vinh hiển ở nơi đây, Bất kỳ lạc thú nào trong dạ Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay.

   
 • Phẩm 1b - Lâu Đài Trinh Phụ - Lâu Đài Nàng Dâu

  Chúng ta hoan hỷ đón mừng nàng, Nhờ Giáo pháp, nàng chiếu ánh quang, Tịnh tín, nàng hoàn toàn kính ngưỡng Phật-đà, Giáo pháp, với chư Tăng, Đoạn nghi, trọn vẹn tu trì giới, Đạt đến các thành quả vẻ vang, Giáo pháp vững tin, đường Giác ngộ, Thân thường vô bệnh, được khang an.

   
 • Lâu Đài Trinh Phụ - Lâu Đài Nàng Dâu

  - Này các Tỷ-kheo, hãy xem đây, một nữ nhân được cả thế giới ái mộ ngay trong kinh thành này, ngày trước, họ đưa một ngàn kahàpana để hưởng một ngày bên cô ấy, thế mà bây giờ không ai muốn nhận lấy dù chẳng tốn gì cả. Đấy sắc thân là như vậy, đầy mầm thối nát hủy hoại, chỉ được tô điểm ngọc vàng để làm cho hấp dẫn,[...]

   
 • Lâu Đài Của Phu Nhân Khả Ái

  Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, Con được làm người giữa thế nhân, Con gặp Phật-đà vô lậu hoặc, An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm, Với Ngài, con có lòng thành tín, Dâng cúng tận tay các món ăn.

   
 • Phẩm 2: Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Của Nữ Tỳ

  Vào thời ấy Tôn giả Mahà-Kassapa (Đại Ca-diếp) đã nhập Diệt Định suốt bảy ngày và đã xuất định, trong lúc Tôn giả suy nghĩ: 'Hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai?', Tôn giả thấy nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho nàng.

   
 • Lâu Đài Có Ngọn Đèn

  Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm Đang chiếu mười phương với ánh quang, Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng Như vì sao cứu hộ trần gian.

   
 • Lâu Đài Con Voi - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền

  Bấy giờ, cha mẹ gửi cho nàng một bộ y phục mới, một sàng tọa mới, một bó hoa sen, sữa lạc, mật ong, đường và gạo. Khi thấy các thứ này, nàng tự bảo: 'Ta muốn bố thí, và bây giờ các lễ vật xứng đáng bố thí cúng dường đã có trong tay ta'. Và với lòng hoan hỷ, nàng chuẩn bị lễ vật, nhà cửa và bản thân vào ngày hôm sau.

   
 • Chuyện Thiên Cung - Lâu Đài Nữ Giới

  - 'Không phải chỉ do hiệu lực của tặng vật mà việc bố thí cúng dường đặc biệt phát sinh kết quả lớn, song đúng hơn, do hiệu lực của tín tâm và phước điền của những người nhận được vật cúng dường. Vì vậy, dù chỉ nhỏ bằng một nắm thóc hay một tấm giẻ, một tọa cụ bằng cỏ lá hay một hạt đậu trong nước tiểu hôi thối của[...]

   
 • Câu Hỏi Của Các Thanh Niên - Phần 3

  1113. Với ai, sắc tưởng diệt, Đoạn tận hết thảy thân, Nhìn thấy nội và ngoại, Thật sự không có gì, Con hỏi bậc Thích-ca, Thế nào người như vậy, Có thể bị dắt dẫn?

   
 • Câu Hỏi Của Các Thanh Niên - Phần 2

  Ai không có hoan hỷ, Với nội và ngoại thọ, Sở hành chánh niệm vậy, Thức đạt được hoại diệt.

   
 • Kinh Chấp Trượng

  Không tàn bạo, không tham, Không dục, thường đồng đẳng, Được hỏi Ta nói lên, Lợi ích bậc bất động.

   
 • Kinh Tuvataka (Con Đường Mau Chóng)

  Phàm có loại pháp gì, Được thắng tri hoàn toàn, Hoặc thuộc về nội pháp, Hay thuộc về ngoại pháp, Chớ có làm kiên trì, Bất cứ một pháp nào, Trạng thái ấy không gọi, Sự mát lạnh của tịnh.

   
 • Kinh Tranh Luận - Những Vấn Đề To Lớn

  Với những ai thiên vị, Đối với những tri kiến này, Chỉ đây là sự thật, Họ cãi cọ tranh luận, Tất cả những người ấy, Đem lại sự chỉ trích, Hay chính tại ở đây, Họ được lời tán thán?

   
 • Kinh Sân Hận - Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ

  Với ai có chấp thủ, Bị chỉ trích trong Pháp, Với ai không chấp thủ, Lấy gì có thể nói? Chính đối với vị ấy, Ngã, phi ngã đều không, Vị ấy đã tẩy sạch, Mọi tà kiến ở đời.

   
 • Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata)

  "Hãy giữ được an tịnh Về phía từ nội tâm, Đã không có tự ngã, Từ đâu có vô ngã!"

   
 • Bốn Pháp - Phẩm 1

  Cùng với sự đau khổ, Hãy từ bỏ các dục, Mong cầu trong tương lai, An ổn khỏi khổ ách, Chơn chánh hiểu biết rõ, Tâm khéo được giải thoát, Tại đấy, ở tại đấy, Cảm xúc được giải thoát, Vị ấy đạt hiểu biết, Phạm hạnh được thành tựu, Đến tận cùng thế giới, Đến được bờ bên kia.

   
 • Ba Pháp - Phẩm 4

  Hãy suy tư, suy tầm, Ba tầm thuộc chánh thiện, Đối ba tư duy ác, Hãy từ bỏ, lánh xa. Vị ấy chăc chế ngự, Hành tướng các tư duy, Như cơn mưa dẹp sạch, Các bụi bậm chất chứa. Vị ấy thật chắc chắn An tịnh tầm với tâm. Ở đây vị ấy đạt, Con đường an tịnh đạo.

   
 • Ba Pháp - Phẩm 3

  Biết thân bị huỷ hoại, Còn thức bị lụn tàn, Thấy sợ trong sanh y, Hiểu được sanh và chết. Sau khi chứng đạt được, Sự an tịnh tối thượng, Tự ngã được tu tập, Chỉ còn đợi thời gian.

   
 
<<  1 2 3 4 5  >>
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com