Tuổi Già... Ai Sẽ Là “Tôi” Cho Tôi ?

tuổi già 18/07/2018 09:06 0 bình luận

Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Ðốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston , Texas .