Sách Phật Giáo

2. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

2. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Lớn lao thay! Điều được pháp môn Tịnh độ chỉ dạy là: “Tâm này làm Phật, tâm này là Phật”, chỉ thẳng[...]

 
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com