Hai Bộ Kinh Phật Giáo Triều Đại Nhà Minh Trị Giá 30 Triệu USD

bộ kinh 08/04/2018 11:40 0 bình luận

Hai bộ kinh từ triều đại nhà Minh, làm theo mệnh lệnh của vua Minh Tuyên Tông từ thế kỷ thứ 15 vừa được bán vào hôm thứ ba với giá HK$238,807,500 (US$30,428,852), giá cao nhất cho một bộ kinh Phật từ cuộc đấu giá Sotheby.