Thăm Chùa Trên Núi Trà Sư

Núi Trà Sư là một điểm du lịch tâm linh, hiện nay có nhiều chùa chiền, hang động, và những điện thờ, miếu thờ được những người sống trên núi dựng lên. Đường lên núi Trà Sư hiện nay được tráng xi măng thành những nấp thang dễ đi, hằng ngày có đông đảo khách hành hương, khách du lịch lên núi. Vì độ cao không lớn nên[...]