Phật Tử Nhật Bản Cảnh Báo Amazon Chấm Dứt Dịch Vụ Thuê Mướn Nhà Sư Trên Mạng

Phật tử Nhật Bản muốn Amazon chấm dứt việc đăng tải những thông tin về dịch vụ thuê mướn nhà sư trên mạng vì nó làm nguy hại đến hình ảnh của tôn giáo đối với công chúng.