Chúa Jesus Là Hóa Thân Của Bồ Tát?

Thời đầu Thiên Chúa Giáo không ngăn chặn hoàn toàn các ngày lễ kỷ niệm đông chí nhưng thay vì tiếp thu thì nhiều biểu tượng . Mặc dù có vẻ giống như là thần thoại, những gì ám chỉ bởi các tác giả về cái gọi là những ngườikhôn ngoan đến trái đất? Liệu họ có phải là Phật tử không?